Účtovný výkaz

3 TON, s.r.o. (IČO: 35706015) vykonala dňa 20.08.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie od 2009-01 do 2010-01.

POD201_2020209598_IR_2009_604_2010_551994.TIF