Účtovný výkaz

3 TON, s.r.o. (IČO: 35706015) vykonala dňa 19.10.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Súvaha Úč POD 1-01 pre obdobie od 2012-01 do 2013-01.

POD101_2020209598_IR_2012_2026354352013.TIF