Účtovný výkaz

3 TON, s.r.o. (IČO: 35706015) vykonala dňa 07.09.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Súvaha Úč POD 1-01 pre obdobie od 2011-01 do 2012-01.

POD101_2020209598_IR_2011_2013209182012.TIF