Účtovný výkaz

3 TON, s.r.o. (IČO: 35706015) vykonala dňa 07.09.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie od 2011-01 do 2012-01.

POD201_2020209598_IR_2011_2013209172012.TIF