Účtovný výkaz

3 TON, s.r.o. (IČO: 35706015) vykonala dňa 25.08.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Súvaha Úč POD 1-01 pre obdobie od 2010-01 do 2011-01.

POD101_2020209598_IR_2010_604_2011_540689.TIF